Goedkeuring

U heeft uw afspraak met de chirurg gehad, u komt in aanmerking voor de unieke gepersonaliseerde Conformis knieprothese en technologie en u wilt er gebruik van maken. Langs drie eenvoudige stappen geeft u uw goedkeuring om het proces van uw ingreep in gang te zetten.

1. Akkoord procedure

Lees de overeenkomst en maak u eigen met de procedure. Onderteken voor akkoord.
U kunt de overeenkomst hiernaast downloaden.

Klik hier om de overeenkomst te openen

2. Betaling

Schrijf € 1.500 inclusief 21% BTW over op het vernoemde bankrekeningnummer. Deze extra kost sluit niet de normale opleg voor een knieprothese uit maar omvat alle in de overeenkomst omschreven onderdelen.

3. Algemene voorwaarden en privacy

Lees de algemene voorwaarden en het privacy document en onderteken beide documenten voor akkoord.
U kunt beide documenten hiernaast openen.

Klik hier om de algemene voorwaarden te openen
Klik hier om het privacy document te downloaden

Wanneer wij de ondertekende documenten en het bedrag ontvangen hebben, kan het proces van uw Conformis knie van start gaan.

U kunt de ondertekende documenten sturen aan:

Pro-Motion Medical
Daltonstraat 13
3335 LR Zwijndrecht
Nederland

U kunt de getekende documenten ook scannen en uploaden via onderstaand invulformulier:

Documenten goedkeuring
Maximale uploadgrootte: 8.39MB