Privacy statement

Inleiding

Supportho Medical B.V. wat deel uit maakt van Pro-Motion Medical B.V., verwerkt persoonsgegevens en wil dat u ervan op de hoogte bent hoe wij deze informatie verzamelen, gebruiken en bekendmaken. In dit privacy beleid omschrijven wij de manier waarop we persoonsgegevens verwerken. Door persoonsgegevens aan ons te geven of door de website te gebruiken, stemt u in met de voorwaarden in de privacybeleid. Supportho Medical B.V. heeft geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen u graag met de eventuele vragen. Hiervoor kunt u contact opnemen via service@pro-motiongroup.nl. De bescherming van persoonsgegevens is een continu proces en een verantwoordelijkheid. Wij zullen er dan ook voor zorgdragen dat dit statement van tijd tot tijd bijgewerkt wordt als dit noodzakelijk is. Wij zijn gevestigd op: Stuwdam 33-35, 3815 KM Amersfoort.

Informatieverzameling

Supportho Medical B.V. verzamelt persoonsgegevens op haar website met als doel u te informeren over onze producten, evenementen, diensten, relevant nieuws, nieuwe ontwikkelingen over onze organisatie en achtergrondinformatie. De gegevens die wij verzamelen zijn: voornaam, tussenvoegsel, achternaam en e-mailadres. Deze gegevens zijn nodig voor de juiste verzending van deze informatie. Wanneer wij onvolledige gegevens ontvangen kunnen wij u niet of onvolledig informeren. Wij verkopen geen persoonsgegevens door aan derden en delen deze informatie alleen met derden die het verzenden van mail en post mogelijk maken. Wij kunnen de informatie die u hebt ingestuurd combineren met andere informatie die wij over u hebben verzameld, zowel on- als offline, inclusief bijvoorbeeld uw aankoopgeschiedenis.

Terwijl u door onze website heen navigeert, kan er bepaalde informatie passief verzameld worden met gebruik van diverse technologieën en middelen. De informatie kan bestaan uit internetprotocollen, IP adressen, de regio of de locatie waar jouw computer of apparaat toegang heeft tot het internet, browser type en het besturingssysteem die jij gebruikt. Ook slaan wij informatie op van het gebruik van onze website zoals de geschiedenis van de pagina’s die u bezoekt. Wij gebruiken deze informatie om de website te optimaliseren op de behoefte van de bezoekers van de website. We kunnen ook uw IP-adres gebruiken om problemen met onze server vast te stellen en onze website te beheren, trends te analyseren, bezoekers bewegingen bij te houden en brede demografische informatie te verzamelen die ons helpt bij het identificeren van bezoekers voorkeuren. In ons Cookie statement kunt u de gedetailleerde informatie vinden over cookies en andere traceertechnologieën die op onze website gebruikt worden. U kunt ook informatie lezen over hoe cookies en traceert technologieën uitgeschakeld kunnen worden, indien u het niet eens bent met het gebruik. Als u geen cookies of andere traceertechnologieëen uitschakelt, gaan wij door uw gebruik er vanuit dat u ermee instemt.

Ook maakt Supportho Medical B.V. gebruik van ‘aangepaste doelgroepen’ via social media platforms. Dit doen wij via LinkedIn targeting en Facebook targeting. Op deze platforms kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond. Wij geven hiervoor geen persoonsgegevens door aan derde partijen, tenzij u daar ondubbelzinnige toestemming voor hebt gegeven. Indien u niet wil dat via dit platform advertenties worden getoond, dan kunt u dat bij ons aangeven via bovenstaande contactgegevens. Ook kunt u zich hiervoor bij deze platforms afmelden.

Rechten van betrokkenen

Dit privacy statement is bedoeld om u te informeren over welke persoonlijke gegevens Supportho Medical B.V. over u verzamelt en hoe deze worden gebruikt. Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heeft u tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van uw rechten gebruik te maken kunt u contact met ons opnemen via service@pro-motiongroup.nl. Als u inzicht wilt krijgen in uw persoonsgegevens of toegang wil hebben tot uw persoonsgegevens of uw eerder gegeven toestemming wil intrekken neem dan contact met ons op.
Daarnaast kunt ook:
Toestemming intrekken: 
bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings. Als u toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kunt u contact met ons opnemen.
Klacht indienen bij de AP: 
Denkt u dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. U kunt hierover ook een klacht indienen bij de AP.
Dataopslag en retentie
Uw persoonlijke gegevens worden door Supportho Medical B.V. opgeslagen op eigen servers. Deze zijn gevestigd in Nederland. Zo lang wij u blijven informeren via mail en post blijven deze gegevens opgeslagen.

Derde ontvangers

Voor de uitvoering van onze dienstverlener schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn geen ´derde ontvangers´ maar verwerkers. Wij werken bijvoorbeeld samen met een mailsysteem, een online marketingbureau en maken gebruik van Google Analytics. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht van Supportho Medical B.V.

Links

Op de website van Supportho Medical B.V. onder de naam Conformisknie, kunnen verwijzingen geplaatst worden naar andere websites van organisaties, zoals die van onze leveranciers. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kunt u het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.

Wijzigingen en updates van het privacy statement

Omdat onze organisatie en de wetgeving van tijd tot tijd veranderen zal ook dit privacy statement van tijd tot tijd wijzigen. Wij behouden ons het recht voor het privacy statement op elk moment, om welke reden dan ook, zonder kennisgeving aan u, te wijzigen, met uitzondering van het plaatsen van het gewijzigde privacy statement op deze website.

Vragen, opmerkingen of klachten

Voor vragen, opmerkingen of klachten kunt u contact opnemen met ons via service@pro-motiongroup.nl.